Lean Six Sigma

Wat is Lean Six Sigma?Lean Six Sigma is een samenvoeging van Lean en Six Sigma.

Lean6zorg

Hoe werkt Lean?

De betekenis voor Lean of ook Lean management is het creëren van een slanke productie. De methode richt zich op verbeteren van processen. Door Lean wordt het mogelijk verspillingen te zien en deze te elimineren. Het is dan ook een heel goed middel om in te zetten bij het reduceren van doorlooptijden. Het wordt mogelijk processen maximaal in te richten op activiteiten die waarde toevoegen aan het product voor de klant (waardestroom).

In de Lean methodiek wordt onderscheid gemaakt in acht verschillende soorten verspillingen:

 • Defects (defecten)
 • Overproduction (overproductie)
 • Waiting (wachten)
 • Transportation (transport)
 • Inventory (opslag)
 • Motion (bewegingen en verplaatsingen)
 • Extra processing (meer doen dan nodig)
 • Non-utilized talents (onbenutte creativiteit en capaciteit)

Door de implementatie van Lean wordt er een nieuwe cultuur gelanceerd in het bedrijf of organisatie. De resultaten van deze verandering zijn zichtbaar in de volgende kenmerken:

 • Ontstaan van een vlakke hiërarchie
 • Meer verantwoording bij de medewerker
 • Competentie aan de “basis”
 • Het elimineren van verliezen
 • Goede communicatie met zowel klanten als met leveranciers
 • Hoge klantentevredenheid ontstaan door klantvriendelijkheid.

 Werken met Six Sigma

Met Six Sigma worden tekortkomingen in het werkproces geïdentificeerd. De methodiek is een kwaliteitsmanagementmethode ontwikkeld om de operationele prestaties van een organisatie te verbeteren. Six Sigma onderscheid zich door gebruik te maken van een vaste structuur. Dit met als doel om producten en diensten te leveren die continu de verwachtingen van de klant (klantwaarde) overtreffen. Het idee achter Six Sigma is dat er inzicht moet zijn in de werkprocessen, zonder inzicht is het niet mogelijk om processen te  beheersen en te verbeteren. Deze methodiek is vaak gericht op cijfers en statistiek, hierdoor wordt het mogelijk zeer gedetailleerd in te zoomen op een probleem. Met behulp van de statistiek kun je de juiste invloedsfactoren selecteren.De vast structuur binnen Six Sigma om problemen op te lossen wordt de DMAIC-methode genoemd. DMAIC staat voor: Define-Measure-Analyse-Improve-Control.

 • Define (definitie): Het definiëren van een probleem en het afstemmen van de projectorganisatie
 • Measure (meten): Prestatie van het proces in kwestie concretiseren. (de nulmeting bepalen)
 • Analyze (analyseren): Onderbouwing van oorzaken van het probleem
 • Improve (verbeteracties): Ontwerpen en selecteren van oplossing(en). (procesoptimalisatie)
 • Control (borgen): Het implementeren en borgen van de verbeteringen

Six Sigma heeft een duidelijke focus op de klant. Het is essentieel om te weten wat de klant wil (Voice of the Customer). De klant is eindgebruiker en niet het bedrijf zelf. De klant  bepaalt dus of een product of dienst voldoet aan de eisen.

Waarom Lean Six Sigma?

Lean Six Sigma DMAIC

De combinatie van Lean en Six Sigma weergegeven in een grafiek

Het gebruik van alleen Lean of Six Sigma is heel goed mogelijk, echter wanneer beide methoden worden samengevoegd worden de invalshoeken van logistiek management en kwaliteitsverbetering samengevoegd. Doordat beide zich richten op optimaliseren van werkprocessen rondom de wensen van de klant is het mogelijk deze methoden met elkaar te combineren. Lean Six Sigma is hierdoor in principe op ieder niveau in een organisatie toe te passen. Een voorwaarde is wel dat de DMAIC gevolgd wordt zodat het gekozen project een duidelijk begin en een eind heeft.

Lean in de zorg

Het gebruik van Lean, Six Sigma of Lean Six Sigma is afkomstig uit de industrie. Lean is ontwikkeld bij Toyota en Six Sigma is onder andere afkomstig van Motorola. Is het dan wel mogelijk een verbetermethodiek zoals genoemd te gebruiken in de zorg? De industrie is toch een heel ander vakgebied dan de zorg? In de zorg wordt gewerkt door mensen met mensen. In de industrie wordt gewerkt met een product. Het maakt voor de methodiek maakt geen verschil waarop je het toepast. Ook in de zorg wordt verwacht dat de behandeling of verzorging van de klant (product) goed wordt verricht. Waarom juist Lean Six Sigma zo geschikt is voor de zorg komt doordat het mogelijk wordt processen in kaart te brengen. Daarnaast creëert het inzicht welke processen invloed op elkaar hebben. Mede door de vaste structuur van de methodiek en het inzicht in kosten en baten is Lean Six Sigma uitermate geschikt voor de zorg.